bat-dong-san

Tp.HCM: UBND các quận, huyện tự quyết định giá khởi điểm đấu giá đất

UBND 24 quận huyện sẽ được tự quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng những lô đất gắn liền với tài sản trên đất dưới 30 tỷ đồng. Các quận, huyện sẽ được tự quyết những dự án nhỏ, lẻ Ngày 24/2, UBND Tp.HCM đã giao Sở Tài chính đề xuất…