Tiền sử dụng đất là gánh nặng đối với doanh nghiệp BĐS mới thành lập

Mới đây, Cục Thuế Tp.HCM đã đối thoại với doanh nghiệp bất động sản mới thành lập. Theo đại diện một số công ty kinh doanh bất động sản (BĐS), tiền sử dụng đất đang là gánh nặng đối với các doanh nghiệp. Được biết, nhà đầu tư gần như phải mua lại quyền sử…