Các vấn đề có yếu tố nước ngoài – bất động sản | Tư vấn luật về nhà đất

   11:23 18/05/2017 Hỏi: Xin hỏi công ty 100% vốn nước ngoài có được phép mua hoặc nhận cho tặng nhà, đất (ngoài khu công nghiệp) từ cá nhân, tổ chức Việt Nam tại Việt Nam hay không?    Có được phép bán nhà cho người nước ngoài không? 08:38 19/04/2017 Hỏi: Tôi muốn bán…