Sốt giá đất nền Sài Gòn: Làm sao thoát khỏi “bẫy” của giới đầu nậu?

Theo các chuyên gia, cơn sốt ảo giá đất nền tại Sài Gòn nhiều tháng qua có nguyên nhân chính là giới đậu nậu, cò đất không chính quy lợi dụng những thông tin chưa minh bạch để “bơm thổi”. Nhưng khách hàng cần phải nhìn nhận rõ rằng, cơn sốt này chỉ nằm ở…