Phân tích – Nhận định – bất động sản | Tin tức bất động sản về nhà đất

   07:54 30/05/2017 Tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, giảm chi phí sản xuất, áp dụng đồng bộ công nghệ là cần thiết nhưng cần có chính sách pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho người nông dân và cả doanh nghiệp.    Chuyên gia: Không dễ dập…