Duyệt quy hoạch tuyến đường vành đai phía tây TP. Đà Nẵng

Liên quan đến dự án tuyến đường vành đai phía tây TP. Đà Nẵng, UBND thành phố vừa phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch hướng tuyến, tỷ lệ 1/5000. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 95,72 ha. Ảnh: Internet. Theo đó, tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 95,72…