Doanh nghiệp địa ốc đồng loạt huy động vốn chuẩn bị cho “thế trận mới”

Khi điều kiện cấp tín dụng cho bất động sản (BĐS) không ổn định, các doanh nghiệp BĐS đã phải chủ động lên kế hoạch nguồn vốn, tiềm lực tài chính để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Từ huy động vốn qua chào bán cổ phần…. Trong nửa cuối tháng 3/2017, 3 doanh…