Sắp hình thành “công cụ mới” giúp bất động sản hút vốn

Nhằm tạo nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho thị trường bất động sản (BĐS), Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hình thành một số chế tài chính như Quỹ Tiết kiệm, Quỹ Đầu tư BĐS… Sắp hình thành “công cụ mới” giúp bất động sản hút vốn (Ảnh: Internet) Ngân…