Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ nhưng không được nóng vội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện cấp sổ đỏ cần khẩn trương nhưng không được nóng vội, tránh xảy ra sai sót. Tại buổi giám sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở…